Българи измислиха система за наблюдение на язовирите чрез изкуствен интелект
Екип от българи, който се ръководи от бизнесмена Красимир Владимиров измислиха „Електронна система за непрекъснато наблюдение, прогноза и контрол на количеството и качеството на водата в язовири, реки, сондажи и водопреносни мрежи“. Тя вече е патентована в България и в Европейския съюз. Системата получава и анализира информация от група датчици и камери, които са разположени […]

Екип от българи, който се ръководи от бизнесмена Красимир Владимиров измислиха „Електронна система за непрекъснато наблюдение, прогноза и контрол на количеството и качеството на водата в язовири, реки, сондажи и водопреносни мрежи“.

Тя вече е патентована в България и в Европейския съюз. Системата получава и анализира информация от група датчици и камери, които са разположени в зоната на наблюдаваните обекти. „Анализът се извършва от мощна компютърна конфигурация и разработеният от нас специализиран софтуер, който е базиран на изкуствен интелект (АI)“, заяви Красимир Владимиров. Захранването на всички компоненти се извършва от фотоволтаични панели и акумулаторни батерии, което позволява независима работа на системата 24 часа/365 дни в годината, при всякакви метеорологични условия.

Датчиците позволяват следене и анализ на разтворения кислород, киселинност, мътност, радиоактивност, тежки метали, пестициди и други заложени параметри. Освен това чрез друга група датчици се следи налягането във водопреностната мрежа и се регистрират моментално всички пробиви (течове) в мрежата.

Използването на фотоволтаични панели, електрически тласкащи помпи от ново поколение и датчиците за контрол на качеството и количеството позволяват чрез изкуствения интелект, да се експлоатират всички сондажи и повърхностни водоизточници. Това е практически безплатно след изграждане на системата, което ще доведе до значително снижаване на себестойноста на водата, а от там и до значителни печалби на ВиК дружествата, които могат да се реинвестират в поетапната подмяна на остарялата инфраструктура в България, подчерта Владимиров. Той допълни, че това ще доведе до голямо намаляне на загубите на питейна и битова вода.

Системата изготвя непрекъснато краткосрочни и дългосрочни прогнози за количествата вода, необходими за питейни битови и промишлени нужди чрез сравняване на прогнозните количества вода, необходима за съответния регион. Тя може да анализира данните от системата, от метереологична станция, разположена в наблюдавания язовир, както и метерологичните данни постъпващи от БАН и европейски метеорологични институти. Тези анализи и прогнози позволяват да се избегнат състоянията на “пълно източване“ или „високи води“ при различни метеорологични условия. Системата ще позволи язовирите да се използват повече като изравнител и допълващ водоизточник , а не като единствен такъв, каза Красимир Владимиров.

„От години разработваме системата за водните корита, за тяхното облагородяване и предпазване от тяхното източване и суша“, допълни той. Предстои да бъде предложена на държавата и общини, които имат водни проблеми, както и на ВиК дружества.

Източник: https://www.dunavmost.com/

ЧЕТИ САМО АКТУАЛНИ НОВИНИ http://10bg.eu/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Харесай ни във Фейсбук