Владимир Костов: КОВИД-19 и изборите в САЩ – една борба?
Владимир Костов Ако декември не поднесе някоя изненада, 2020-а ще остане и в историята и в паметта на всички, които я живеем, най-вече с две събития. Пандемията под знака на КОВИД-19 и президентските избори в САЩ. Формално пандемията и изборите са явления, които нямат общо помежду си и се развиват на различни терени, всяко по […]

Владимир Костов

Ако декември не поднесе някоя изненада, 2020-а ще остане и в историята и в паметта на всички, които я живеем, най-вече с две събития. Пандемията под знака на КОВИД-19 и президентските избори в САЩ. Формално пандемията и изборите са явления, които нямат общо помежду си и се развиват на различни терени, всяко по своя си начин.

Но в края на тези дванайсет месеци, струва ми се и участници, и зрители, и свидетели, и потърпевши, всички в някаква степен сме усетили, че между протичането на пандемията и на изборите има нещо общо. Не в реализирането им, а в отношението към тях на изявени, но и на анонимни обществени сили.

Или – другояче казано – в използването им в една обща посока. В случая това е управлението, и, най-вече, манипулирането, на социалните процеси и поведения.

Пандемията и изборите в САЩ бяха превърнати, под натиска и влиянието на различни сили и фактори, в експериментални терени за влияния върху социалните процеси и поведения. В изключителни обеми, както с познати, така и с непознати и неизползвани досега, средства.

КОВИД-19 предизвика през изминалата година небивала ангажираност и специфично участие на управленския апарат на местно, национално и международно равнище. То не се оправдаваше от мащабите на епидемията, а и в редица случаи не представляваше принос в решаването на конкретни здравни проблеми. Последните се движеха от съответните специализирани звена и служби на медицината и санитарното обслужване на населението.

Политическото управление, най-общо казано, използва пандемията, за да лансира и провери, така да се каже, на практика, средства и методи за влияние и формиране на социално поведение в определена кризисна обстановка. Очевидно е, че тези търсения, изпробвания, отричания или утвърждавания на пътища и практики за влияние и формиране на социално поведение, ще продължат, докато продължава и пандемията.

Засега поне, не се забелязва готовност, нито на национално, нито на международно равнище, да бъде „осветена“, и поне донякъде, „обяснена“, тази развиваща се пред очите ни „управленска социална активност“.

Сходни по замисъл и цел, макар и съвсем различни по характер и техника на реализация, явления, наблюдавахме при президентските избори в САЩ. Отново същина на проблема е управляването на социалните процеси и поведение. В конкретния случай – влияние върху определянето на резултата при един от основните елементи на демократичното устройство на обществото – именно провеждането на избори.

Припряни, а сигурно и заинтересовани, лица и институции, сочат с упрек към президента Тръмп, че се бавел да признае изборната победа на Байдън. Но не е въпроса до субективното желание или нежелание на Тръмп. Редица обстоятелства навеждат на мисълта, че при преброяването на гласовете са използвани възможности на модерната техника за манипулация и съответно променяне на смисъла на реално подавания от избирателите вот.

Изглежда това е нещо ново, защото в подготовката и самото провеждане на изборите не се споменава да са били поставени съответни прегради пред осъществяването на подобна „изборна операция“. Ще съумее ли и кога, американското общество да осветли в пълна мяра тези съмнения в резултата от проведените президентски избори?

Но така или иначе, самото наличие на този проблем подсказва, че изборите 2020-а в САЩ ще останат като пример за нови търсения и нови маневри в манипулацията на обществото. Включително и на толкова традиционен и „конституционно уреден“ терен, като едни президентски избори.

Обяснимо е, че са много факторите, които ще са доволни 2020-а да отнесе със себе си онова, за което те „предпочитат“ да се мълчи. И по КОВИД-19. И по машинното гласуване при президентските избори в САЩ.

Нека се надяваме, че мълчанието и за едното, и за другото, ще бъде само до време.

Източник: http://epicenter.bg/

ЧЕТИ САМО АКТУАЛНИ НОВИНИ http://10bg.eu/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Харесай ни във Фейсбук